Represent: Business presentations in English

Matrícula online

 

Modalitat: Online (vídeo conferència i aula virtual)

 

Durada: 10 hores

 

Presentació: En aquest curs es treballaran aspectes lingüístics i comunicatius específics per ajudar els alumnes a millorar la seva capacitat per parlar en públic en la llengua anglesa, especialment en contexts empresarials.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d’anglès [>]

 

Sistema d'avaluació: Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Horari: Dimarts de 13.00 a 14.00 hores

 

Calendari: Del 16 de març de 2021 al 25 de maig de 2021.

 

Preu: 89€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 20 al 31 de juliol i de l'1 de setembre a l’1 de març de 2021.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.