Eduard
Barcons
Comellas

Categoria professorat: Associat

Titulacions oficials:
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració (UAB, 1998)

Docència: Emprenedoria

Experiència professional: Gerent del Consell Comarcal del Berguedà i Gerent de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà