Elena
Carrillo
Messa

Categoria professorat: Associada.

Titulacions oficials:
Màster Oficial en Intervencions socials i educatives (UB, 2011).
Llicenciatura en Psicopedagogia (UB, 2008).
Diplomatura d'Educació Social (UB, 2006).
Diplomatura d'Infermeria (UB, 2003).

Recerca:
* Publicacions:
 - 5 Artícles científics en l'àmbit de l'educació.

Docència: Cures infermeres al nen i a l’adolescent.

Experiència professional: Infermera assistencial UCI Neonatals de l’Hospital Vall d’Hebron.