Elisabet
Barbosa
Esquius

Llicenciada en Filologia Anglesa.UAB
Professora certificada d'espanyol com a llengua estrangera als Estats Units amb experiència docent a l'estat de Nova York

Elisabet Barbosa