Els estudiants de quart curs de Medicina reprenen l'activitat de simulació al CISARC

Després de l'experiència de les ACOEs online, els estudiants de quart curs de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC han reprès l’activitat presencial de simulació a les instal·lacions de Centre d’Innovació en Simulació, el CISARC. En aquesta primera molècula de simulació, s’ha realitzat un treball conjunt entre l’equip de docents de la Facultat de Medicina, format per Juan Manuel Garrido, Montserrat Serra i Quintí Foguet, coordinats per Marta Torrens, i l’equip de CISARC, integrat per Carmen Gomar, Santi González, Anna González i Griselda Gonzalez, coordinadora de simulacions a la Facultat de Medicina i membre de l'equip del CISARC. Durant la sessió s’han realitzat sis casos de l'assignatura de Conducta Humana, representant tres temàtiques de patologies predominants en l'àmbit de la psiquiatria: psicosi, ideació suïcida i depressió. Les dificultats de la simulació en psiquiatria són importants, ja que són simulacions de molta complexitat. Per aquest motiu requereixen que hi hagi un gran entrenament i comprensió de la patologia per part dels pacients simulats. L’esforç conjunt dels equips docents i del CISARC ha permès que la simulació hagi estat valorada satisfactòriament per part de totes les persones implicades. 

Els estudiants de quart curs de Medicina reprenen l'activitat de simulació al CISARC