ERASMUS Docència

DOCUMENTACIÓ


Documentació 2018/19

 

Documentació Erasmus per lliurar a l'Àrea de Relacions Internacionals en cas d'adjudicació de l'ajut

 

I. Abans de la mobilitat (fins a dues setmanes abans de l'inici de la mobilitat)

 

> Conveni de subvenció entre la UVic-UCC i el beneficiari. (Rebreu el document per correu electrònic.)

> Acord de docència (Mobility Agreement) signat pel beneficiari de l'ajut, la persona de la UVic-UCC que i per la institució d'acollida. (Rebreu el document per correu electrònic.)

 

II. Després de la mobilitat (fins a dues setmanes després de la finalització de la mobilitat)

 

> Certificat d'estada (Certificate of Attendance) signat i segellat per la institució d'acollida. (Rebreu el model de document per correu electrònic.)

> Qüestionari UE(Rebreu l'enllaç al qüestionari automàticament per correu electrònic un cop finalitzada la mobilitat i caldrà contestar-lo en línia en un termini màxim de 30 dies.)

> Justificants de viatge i allotjament (bitllets d'avió/tren i reserva d'allotjament). (Caldrà enviar-ne còpia per correu electrònic a eruiz@umanresa.cat)