Erasmus estudi

FINANÇAMENT


Curs 2018-19

 

1. Ajut Erasmus + Estudi - SEPIE

 

Imports

GRUPS PAÏSOS DOTACIÓ ERAMUS+
GRUP 1 Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia 300€/mes
GRUP 2 Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixo, Portugal, República Txeca i Turquia 250€/mes
GRUP 3 Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia i Romania 200€/mes

 

Ajut addicional per a estudiants d'entorns desafavorits

 

Les quantitats detallades en aquesta taula s'incrementaran amb 175€/mes, o part proporcional, en concepte d'ajuda addicional per als estudiants d'entorns desafavorits, és a dir, que es trobin en alguna de les situacions següents:

a. Haver estat beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultural i Esports per realitzar estudis unviersitaris i altres estudis superiors o d'una beca del Departament d'Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc, o d'una beca per a l'escolarització d'estudiants de nivells no unviersitaris concedida pel Departament d'Educació, Política Lingüsítica i Cultura del País Basc en el curs immediatament anterior al que se realitzarà la mobilitat.

b. Tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.

 

 

2. Ajut Mobint - AGAUR (Generalitat de Catalunya)

 

Curs 2018-19 - Convocatòria pendent d'actualitzar

Ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagin estat seleccionats o seleccionades per a una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Consulta les bases i més informació al web de l'AGAUR.

 

 

3. Ajut FUB

 

La FUB proporciona un ajut de 100 euros per mes d’estada internacional. Per a més informació contactar amb el coordinador dels teus estudis.