ERASMUS Formació

CONVOCATÒRIA, SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ


Convocatòria 2020/21

 

Arran de la situació ocasionada per la crisi del coronavirus, les dates i terminis de la convocatòria 2020/21 queden subjectes a l'evolució de la pandèmia i les mesures de seguretat i prevenció que se'n derivin.

 

La sol·licitud estarà activa del 31 d'agost de 2020 al 14 de maig de 2021 i durant aquests mesos es podran presentar sol·licituds fins a:

 

15 de setembre de 2020 - Resolució: 25 de setembre  - Convocatòria deserta!

1 de desembre de 2020 - Resolució: 11 de desembre

10 de febrer de 2021 - Resolució: 19 de febrer

31 de març de 2021 - Resolució: 9 d'abril 

5 de maig de 2021 - Resolució: 14 de maig

 

En cas que en una resolució no s’atorguin tots els ajuts disponibles previstos, els romanents s’afegiran als ajuts previstos per al següent període.

 

Presentació de sol·licituds

Totes les sol·licituds i la resta de documentació es presentarà a l'Àrea de Relacions Internacionals o via email a eruiz@umanresa.cat, segons s'indiqui.

 

Per formalitzar la sol·licitud de la beca a la UVic-UCC caldrà:

1. Accedir al portal de sol·licituds (instruccions de registre i accés)

2. Emplenar la sol·licituds seguint les indicacions i adjuntar-hi carta o correu electrònic d'acceptació de la institució d'acollida, on constin l'objectiu, les hores docents i les dates aproximades de la mobilitat (model de carta d'acceptació).

4. Un cop finalitzada la sol·licitud, imprimir el document PDF que es genera i lliurar-lo, signat pel sol·licitant i per la personal que autoritza la mobilitat, a l'Àrea de Relacions Internacionals.