Instal·lacions CFGS Educació Infantil

Aula taller de serveis socioculturals

L'aula taller de serveis socioculturals és un espai de 120 metres quadrats que incorpora tots els equips i materials necessaris per tal de desenvolupar les activitats més pràctiques del cicle formatiu. Per la seva amplitud i serveis, permet desenvolupar tot tipus de tallers: d’expressió plàstica, musical, de representació, de sensopercepció, etc.


Aules polivalents

Les aules polivalents són espais equipats amb equips audiovisuals i connexió a la xarxa, de manera que permet portar a terme tot tipus de formació teòrico-pràctica necessària pel cicle.

aula cfgs

Lab 0_6

El Lab 0_6 és un centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats. Ofereix activitats pensades per a diferents col·lectius, entre ells els estudiants del cicle formatiu d’educació infantil.