Estudiants de Medicina de la UVic-UCC simulen casos clínics de pneumologia al CISARC posant a prova un nou prototip

Els estudiants de quart curs de Medicina de la UVic-UCC han finalitzat aquest mes de desembre la ronda de simulació de l’assignatura de pneumologia. Aquesta ronda ha estat dirigida pels docents Núria Roger, Jacobo Sellarés i Anna Maria Muñoz i ha comptat amb la col·laboració d’instructors de SimClinic i de persones del programa de fellowship del Centre d’Innovació en Simulació (CISARC).

Durant la sessió de simulació , els estudiants van haver de resoldre dos casos clínics sobre crisi asmàtica i complicacions en pacient amb pneumònia i van realitzar dos tallers d’habilitats en interpretació d’espirometries i toracocentesi. Per aquesta darrera prova es va utilitzar un model propi dissenyat per SimClinic i actualment en procés de redisseny per part d’Avinent i CISARC. Aquest model obre la porta a la pràctica del drenatge pulmonar, ja sigui sobre maniquí o sobre pacient simulat, oferint la possibilitat d’una pràctica altament realista pel que fa a les sensacions del professional en el moment de posar a la pràctica la tècnica. Tant els professionals com els estudiants que han utilitzat el prototip l’han valorat molt positivament.

Estudiants de Medicina de la UVic-UCC simulen casos clínics de pneumologia al CISARC posant a prova un nou prototip