Formació de Curta Durada

cursos i jornades de l'àmbit d'Emergències

Icones
Formació presencial
26 de setembre de 2020
Sessió introductòria: 23 de febrer de 2021 - Mòdul d’hivern: de l'1 al 5 de març de 2021 - Mòdul d’estiu: del 10 al 14 de maig de 2021.
22 de maig de 2021