Cursos a mida en Simulació obstètrica

El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic de la Fundació Universitària del Bages i l'Equip de Simulació Obstètrica i Ginecològica de l'Hospital Universitari Puerta del Hierro a Madrid impulsen diversos programes de formació contínua per a l'entrenament de professionals en l'àmbit de les emergències obstètriques.

 

Aquests programes de simulació es desenvolupen en diferents formats amb cursos in situ adaptats a cada centre i organització per tal de detectar dificultats de funcionament, desenvolupant objectius estratègics, des dels quals es dissenyaran els tallers i els escenaris específics.

 

Es tracta d'un equip de treball de referència estatal en formació continuada postgraduada i multiprofessional, en simulació per a l'entrenament en emergències obstètriques, reanimació cardiopolmunar avançada en gestant i en obstetrícia.

 

Hospital Universitario Puerta de Hierro

emergències obstètriques
Cursos a mida en simulació obstètrica

Curs d'emergències obstètriques

 

Les emergències obstètriques afecten a la resolució d'un moment assistencial puntual, a més a més de tenir una gran repercussió social, influint també en els professionals implicats.

 

En aquest curs es pretén oferir les actualitzacions sobre la prevenció, diagnòstic i tractament d'algunes de les emergències obstètriques amb més repercussió, per millorar la formació dels diferents professionals davant aquests casos concrets, practicant el treball en equip. El seu format és reduït i es realitza mitjançant l'aprenentatge basat amb l'experiència amb l'ús de moderns simuladors.

 

Durada

15 hores (10 hores presencials i 5 hores online)

Teoria

 • Entrenament mitjançant la simulació Obstètrica
 • Hemorràgia: prevenció i diagnòstic
 • Hemorràgia: tractament mèdic i quirúrgic
 • Distòcia d'espatlles
 • Eclàmpsia
 • Llistes de comprovació en l'emergència obstètrica
 • Comunicació clínica davant una situació d'emergència
 • Part de Natges

 

Pràctica: tallers i escenaris clínics

 • Distòcia d'espatlles
 • Hemorràgia
 • Part de natges
 • Reanimació cardiopulmonar
 • Eclàmpsia/Intoxicació

Curs de suport vital avançat en la gestant

 

L'aturada cardiorespiratòria en la gestant és afortunadament una emergència poc freqüent però que pot succeir en qualsevol moment. La majoria de les aturades durant la gestació ocorren per traumatismes en un entorn no hospitalari. Per aquest motiu, el personal d’atenció extra hospitalària ha d’estar entrenat en la seva atenció.

 

L’objectiu de la formació és repassar les noves guies d’atenció a l’aturada cardiorespiratòria en la gestant en qualsevol entorn. Les noves guies internacionals de maneig per a aquest tipus de situacions posen en valor la cesària perimortem. Aquest procediment quirúrgic ja no és una mesura per salvar al fetus sinó una intervenció que pretén millorar la supervivència de la mare.

 

Durada

20 hores (15 hores presencials / 5 hores online)

Teoria

 • Gestió de recursos en emergències
 • Aturada en la gestant. Epidemiologia
 • Anatomia i canvis fisiològics en la gestant
 • Aspectes mèdics i legals
 • Etiologia de la RCP de la gestant
 • Protocol de la RCP de la gestant en un entorn no obstètric
 • Cesària perimortem
 • Reanimació neonatal

 

Pràctica: tallers i escenaris clínics

 • Reanimació Neonatal
 • Tècnica de la cesària perimortem
 • Gestió de recursos en la reanimació cardiopulmonar en la gestant
 • Megacode 1. Aturada presenciada
 • Megacode 2. Aturada no presenciada

Curs de suport vital avançat en obstetrícia

 

La reanimació cardiopulmonar en la dona gestant és una situació poc freqüent però amb greus conseqüències ja que suposa la reanimació de la mare i el fetus. A causa dels canvis fisiològics que es produeixen durant la gestació, la seqüència de la reanimació ha d’adaptar-se a una dona embarassada.

 

Aquest programa està enfocat a tots aquells professionals sanitaris susceptibles d’atendre una víctima gestant que desitgin reforçar els seus coneixements i habilitats per iniciar una reanimació cardiopulmonar específica en un entorn segur.

 

Durada

25 hores ( 20 hores presencials / 5 hores online)

Teoria

 • Emergències crítiques en obstetrícia
 • Suport vital bàsic en l’adult
 • Suport vital bàsic en nounats
 • Suport vital bàsic Pediàtric
 • Fàrmacs i fluids. Vies d’administració
 • RCP Instrumentat
 • Variacions en la reanimació de la gestant
 • Diagnòstic electrocardiogràfic de les arítmies
 • El desfibril·lador
 • Intubació orotraqueal
 • Identificació i diagnòstic de les arítmies
 • Control de la via aèria de la gestant
 • Moments crítics en l’anestèsia obstètrica
 • Preeclàmpsia greu i eclàmpsia
 • Cesària perimortem en un entorn obstètric
 • Comunicació en situacions d’emergència
 • Llistes de comprovació en emergències
 • Gestió de recursos davant l’emergència obstètrica
 • Recolzament mutu/Gestió de conflictes en les emergències

 

Pràctica: tallers i escenaris clínics

 • RCP en la gestant
 • Hemorràgia massiva obstètrica
 • Preeclàmpsia greu/eclàmpsia
 • Bloqueig alt anestèsic
 • Tromboembolisme pulmonar
 • Shock anafilàtic intrapart

Formació en emergències obstètriques per a EIRs

 

El programa formatiu adequat a l'evolució dels coneixements científics i tecnològics es basa en les directrius del programa oficial de l'especialitat d'infermeria obstètrico - ginecològica: llevadora publicat al BOE (Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)). Com a metodologia docent s'utilitzen les experiències simulades.

 

L'objectiu general del programa és augmentar les competències dels estudiants a més de practicar el treball en equip.

 

Durada

20 hores (15 hores presencials / 5 hores online)

Teoria

 • Comunicació clínica davant una situació d'emergència
 • Llistes de comprovació
 • Tipus de parts
 • Tipus de distòcies (distòcia d'espatlles)
 • Situacions d'emergències (prevenció i detecció d'hemorràgies, preeclàmpsia, prolapse de cordó)
 • Traumatismes en el canal del part (reparació d'esquinços)
 • Reanimació cardiopulmonar en la gestant
 • Reanimació neonatal

 

Pràctica: tallers i escenaris clínics

 • Monitorització fetal
 • Part eutòcic
 • Part de natges
 • Estimació pèrdues hemàtiques
 • Taller de sutures i nusos
 • Hemorràgia postpart
 • Distòcia d'espatlles
 • Preeclàmpsia greu i eclàmpsia
 • Reanimació cardiopulmonar
 • Reanimació neonatal

més informació i contacte

Centre Internacional de Formació Contínua
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat