Francesca
Luna
Aguilera

Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica. UAB
Catedràtica d'ensenyament secundari
Professora Associada Universitat Politècnica de Catalunya

Francesca Luna Aguilera