Gestió Econòmica

Modalitat i terminis de pagament

 

A. Pagament fraccionat:

> 1r pagament al realitzar la preinscripció: 20%  en concepte de reserva de plaça, que es descomptarà de l’import total del postgrau/màster.
> 2n pagament al formalitzar matrícula: 40% del preu total, mitjançant domiciliació bancària.
> 3r pagament al mes de gener 2019: 40% del preu total, mitjançant domiciliació bancària.

 

Els descomptes s’apliquen en el 2n i 3r pagament del postgrau/màster.

 

B. Pagament únic.

 

C. Pagament mitjançant crèdit bancari:

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

 

 

Bonificacions

 

La majoria dels nostres programes poden ser bonificables per l’empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. En el cas de que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF - Permís Individual de Formació.

 

Beques

 

Préstec Màster Erasmus+ de La Caixa: Préstec sense aval per cursar un màster en qualsevol país europeu. Es comença a pagar un any després d'haver acabat els estudis. Més informació [>]