Històric programes ADE

curs 2016-2017

ADE - 3r curs

 

Anàlisi de costos 6 ECTS
Mètodes quantitatius 6 ECTS
Gestió del talent 6 ECTS
Gestió integral: qualitat, medi ambient i riscos laborals 6 ECTS
Economia internacional 6 ECTS
Fiscalitat 6 ECTS
Emprenedoria i innovació 6 ECTS
Direcció i planificació estratègica 6 ECTS
Gestió del comerç internacional 6 ECTS
Direcció d’operacions 6 ECTS

 

ADE - 4t curs

 

Optatives 42 ECTS
Pràctiques 12 ECTS
Treball de Final de Grau 6 ECTS