Històric de programes Mestre en Educació Infantil

curs 2018-2019

Educació Infantil - 4t curs

 

Didàctica de coneixement del medi II 6 ECTS
Didàctica matemàtica II 6 ECTS
Literatura infantil 3 ECTS
Optativa III 6 ECTS
Optativa IV 6 ECTS
Optativa V 6 ECTS
Pràctiques III 18 ECTS
Treball de Final de Grau 9 ECTS

 


mencions

 

Per a tenir una menció cal cursar les 5 optatives de la menció (30 crèdits) i fer les pràctiques de 4t i el TFG en relació a la menció.

 

Menció Infància i salut

Menció Educar en contextos diversos

Gestió de les emocions

Tècniques de relaxació i massatge infantil

Educació vocal i tècniques de comunicació

Alteracions del desenvolupament del llenguatge

Salut i alimentació

Atenció primerenca

Expressió corporal

Disseny i creació de materials

*Creativitat i innovació

*Creació de projectes d’intervenció

*Emprenedoria en l’àmbit educatiu

 

Les optatives de la menció “Educar en contextos diversos” marcades amb un asterisc es fan el curs 18-19. Les altres dues no marcades, el curs 19-20.