històric de programes Fisioteràpia

curs 2016-2017

Fisioteràpia - 3r curs

 

Fisioteràpia del sistema musculosquelètic III 6 ECTS
Pràcticum II 6 ECTS
Fisioteràpia del sistema musculosquelètic IV 6 ECTS
Fisioteràpia cardiorespiratòria 6 ECTS
Fisioteràpia en geriatria 6 ECTS
Fisioteràpia en pediatria 6 ECTS
Fisioteràpia en neurologia II 6 ECTS
Fisioteràpia comunitària 6 ECTS
Elaboració de projectes 6 ECTS
Pràcticum III 6 ECTS

 

Fisioteràpia - 4t curs

 

Pràcticum IV 12 ECTS
Pràcticum V 12 ECTS
Gestió i qualitat 6 ECTS
Atenció clínica integral 6 ECTS
Activitat física i salut 3 ECTS
Treball de final de grau 6 ECTS
Optatives 15 ECTS