històric programes Logopèdia

curs 2016-17

Logopèdia - 3r curs

 

Intervenció en les alteracions del lesionat neural 6 ECTS
Estimulació primerenca 6 ECTS
Intervenció en les alteracions de la fonació 6 ECTS
Pràctica basada en l’evidència 6 ECTS
Redacció d’informes 6 ECTS
Intervenció en les disfuncions orofacials 6 ECTS
Intervenció en els trastorns secundaris i SAAC 6 ECTS
Intervenció alteracions del desenvolupament lingüístic 6 ECTS
Seminari I 6 ECTS
Pràcticum I 6 ECTS

 

Logopèdia - 4t curs

 

Ètica professional i legislació 3 ECTS
Mètodes d’investigació en logopèdia 6 ECTS
Intervenció de les disfluències 3 ECTS
Optativa I 6 ECTS
Optativa II 6 ECTS
Optativa III 6 ECTS
Optativa IV 6 ECTS
Optativa V 6 ECTS
Seminari II 6 ECTS
Pràcticum II 6 ECTS
Treball de Final de Grau 6 ECTS