Històric de programes Logopèdia

curs 2017-2018

Logopèdia - 4t curs

 

Ètica professional i legislació 3 ECTS
Mètodes d’investigació en logopèdia 6 ECTS
Intervenció de les disfluències 3 ECTS
Disseny i adaptació curricular 6 ECTS
Optativa II 6 ECTS
Optativa III 6 ECTS
Optativa IV 6 ECTS
Optativa V 6 ECTS
Seminari II 6 ECTS
Pràcticum II 6 ECTS
Treball de Final de Grau 6 ECTS