Històric programes Logopèdia

curs 2018-2019

Logopèdia 1r curs

 

Psicologia evolutiva 6 ECTS
Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l’audició 6 ECTS
Salut pública 6 ECTS
Fonaments educatius 6 ECTS
Lingüística general 6 ECTS
Anatomia i fisiologia del sistema nerviós 6 ECTS
Adquisició del llenguatge 6 ECTS
Física acústica 6 ECTS
Educació vocal 6 ECTS
Neuropsicologia 6 ECTS

 

Logopèdia 2n curs

 

Trastorns secundaris 6 ECTS
Disfuncions orofacials 6 ECTS
Trastorns del desenvolupament del llenguatge 6 ECTS
English for Health Sciences 6 ECTS
Avaluació i diagnòstic 6 ECTS
Trastorns adquirits del llenguatge 6 ECTS
Intervenció en la deficiència auditiva 6 ECTS
Trastorns de la veu 6 ECTS
Lingüística aplicada a la logopèdia 6 ECTS
Bases per a la investigació 6 ECTS