Immaculada
Brugarolas
Criach

PERFIL (resum biogràfic)
Imma Brugarolas Criach, St. Boi de Llobregat 1971. Diplomada en Magisteri per la UAB (1992). Llicenciada en Psicopedagogia per la URL (1994). Màster en educació i TIC per la UOC (2012). Professora titular del Grau en Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC  i component del Grup de Recerca en Experimentació i Aprenentatge de la mateixa facultat. Mestra i educadora de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Publicacions sobre didàctica i aprenentatge en revistes divulgatives d’educació.

Dades generals
Centre/Facultat:
Facultat de Ciències Socials de Manresa
Formació acadèmica: Diplomada en Magisteri per la UAB (1992). Llicenciada en Psicopedagogia per la URL (1994). Màster en educació i TIC per la UOC (2012).
Categoria laboral: Professora titular
Jornada laboral: Dedicació completa
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Dades de contacte.  Correu electrònic: ibrugarolas@umanresa.cat

Docència
Experiència docent:
Organització de l’ espai escolar, materials i habilitats docents, des del curs 2010-11. Pràcticum I, curs 2011-12. Pràcticum II, del curs 2012-13 al 2014-15. Tutora de TFG, des del curs 2012-13. Cursos de Formació Continuada Universitària: Espais i materials a les escoles bressol (1r nivell)(Fundació Universitària del Bages, 2012-13). Espais i materials a les escoles bressol (2n nivell) (Fundació Universitària del Bages, 2013-14). Espais i materials a l’educació infantil (Fundació Universitària del Bages, 2013-14 i 2014-15). Grup de treball d’espais i materials (Fundació Universitària del Bages, 2014-15 i 2015-16)                       

Recerca
Grups d’investigació: 
Membre del Grup de recerca en Experimentació i Aprenentatge (GEA) de la Facultat de Ciències Socials del Manresa (UVic-UCC). Investigador principal: Dr. Gabriel Lemkow Tovías (2015-...).
Línies d’investigació: Experimentació i aprenentatge
Projectes d’investigació
Nombre: 1
“Desenvolupament i millora de les propostes de l’espai Lab 0_6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per a l’educació científica en les primeres edats” (Umanresa-UVic-UCC). Grup de Recerca en Experimentació i Aprenentatge. Investigador principal: Gabriel Lemkow.

Publicacions
Nombre: 3
-Brugarolas, I.  (2016). “Espais neuroeducatius”. Guix d’infantil. “Monogràfic sobre neuroeducació”, num. 86.
-Lemkow-Tovias, G., Brugarolas, I., Cantons Palmitjavila, J. Carballo Marquez, A. I Mampel, S. (2016). “Lab 0_6: un espacio de ciència para la primera infància. Cuadernos de Pedagogía (en premsa)
-Brugarolas, I.;  Carballo-Márquez, A i  Lemkow-Tovías, G., (2015). “No ho sé fer”. Guix d’infantil, 83

Activitat congressual
Nombre: 3
-Carballo Márquez Anna ; Lemkow-Tovías Gabriel; Cantons-Palmitjavila Jordi; Brugarolas Criach Imma; Mampel Alandete Sílvia; Pedreira Álvarez Montserrat. (2016). Neuroeducación y espacios de aprendizaje. VIII congreso internacional de Psicología y Educación, Alicante (15-17 juny 2016)
-Anna Carballo-Márquez; Gabriel Lemkow-Tovías; Jordi Cantons-Palmitjavila; Imma Brugarolas-Criach; Sílvia Mampel Alandete; Montserrat Pedreira Álvarez. “Lab 0-6, a neuroeducational space” – XII Jornades Educació Emocional Universitat de Barcelona (març 2016)
-Lemkow-Tovías, G., Carballo-Márquez, A., Cantons-Palmitjavila, J., Bosch-Jorba, C., Brugarolas Criach, I., Mampel Alandete, S. i Pedreira Álvarez, M. (2015). “Problem-solving strategies in an experimentation proposal addressed to 5 years old children”. EECERA 25th Conference Barcelona (setembre 2015 )

Gestió en l’àmbit universitari
Càrrecs i encàrrecs de gestió

Anteriors: coordinació dels Pràcticums
Actuals: coordinació de les estades a escoles de primer, del grup de treball d’Espais i Materials i de les Jornades Rurals del GIER

Experiència professional
Àmbits i funcions:
Mestra i educadora de l’IMEB

Immaculada Brugarolas Criach