Informació addicional sobre la docència del curs 2020-21 (COVID-19)

El Sistema Universitari Català estableix un període d'excepcionalitat durant el curs 2020-21 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En aquest context els estudis del Campus Manresa de la UVic-UCC seguiran un model híbrid en el qual la docència presencial estarà reforçada per suport online. En cas de nova emergència sanitària que impliqui no poder accedir a les instal·lacions universitàries, la docència es traslladarà a la virtualitat en la seva totalitat.

Grau en ADE

 

>> La presencialitat varia en funció de les assignatures. Pot ser del 75%, el 50% o el 25% de les hores, en funció de les assignatures.

 

>> 3 dies de classe presencial a la setmana, 4 hores cada dia.

 

>> Horari de tarda, de 16.00h a 20.00h.

 

>> Les assignatures de matemàtiques, estadística i economia tenen una major presencialitat, amb 3 o 4 hores setmanals de classe.

 

>> Les estades a l’empresa es fan amb normalitat.

 

Veure calendari i horaris [>]

 

Grau en Mestre d'Educació Infantil

 

>> Hi ha dos tipus d’assignatures: les que tenen un 50% de presencialitat  (la gran majoria) i les que es cursen online (són 3 assignatures i es fa presencialment una sessió inicial al començament de curs, algunes sortides o sessions puntuals i les proves avaluatives).

 

>> 2 o 3 dies de classe presencial a la setmana durant 4 hores, en funció del curs.

 

>> Horari de tarda.

 

>> Les pràctiques són presencials

 

Veure calendari i horaris [>]

Grau en Fisioteràpia

 

>>  Hi ha tres tipus d’assignatures: les teòriques (amb un 50% de presencialitat); les teoricopràctiques (amb un 50% de presencialitat); les pràctiques (100% presencials)

 

>> 5 dies de classe presencial a la setmana, entre 2 i 3 hores cada dia.

 

>> Horaris de matins o de tarda (en funció del grup).

 

>> Es desdoblen els grups per treballar amb la meitat d’alumnes alhora.

 

Veure calendari i horaris [>]

 

Grau en Infermeria

 

>> Les assignatures teòriques tindran un 50% de presencialitat. Es manté la presencialitat a les assignatures teoricopràctiques i a les pràctiques.

 

>> 2 o 3 dies de classe presencial a la setmana durant 2,5 o 4 hores, en funció del curs i de les assignatures.

 

>> Horari de matí.

 

>> Es desdoblen els grups per treballar amb la meitat d’alumnes alhora.

 

Veure calendari i horaris [>]

Grau en Podologia

 

>>  Hi ha assignatures online, amb el 50% de presencialitat i amb el 75% de presencialitat.

 

>> Els alumnes de 1r i 2n venen 3 dies a la setmana i els alumnes de 3r i 4t venen  entre 3 i 4 dies a la setmana, durant 4 hores.

 

>> Horari de matí.

 

>> La meitat de les assignatures tindran un 50% de presencialitat.

 

>> Les pràctiques són presencials. Només hi ha una assignatura online per curs.

 

Veure calendari i horaris [>]

 

Grau en Logopèdia

 

>> Aquest grau és semipresencial i no introdueix canvis en el format.

Tipologia d'activitats per modalitat

Tipus d’activitats presencials

Pràctiques
Tallers teoricopràctics
Tasques avaluables breus per assegurar el treball previ
Proves avaluatives (exàmens)
Exercicis pràctics
Simulació
Anàlisi de casos
Debats
Utilització de software específic
Contingut teòric, si escau
Masterclass d’empresaris/directius
Vivenciar propostes didàctiques
Diàlegs
Seguiment de treball en grups

Tipus d’activitats no presencials

Lectures
Explicacions magistrals (sincròniques/asincròniques)
Visionat de vídeos
Treballs individuals o en grup
Portafolis, dossiers
Tutories de grup
Seminaris participatius online
Fòrums
Masterclass d’empresaris/directius
Visites a escoles, museus, xerrades

Tutories online síncrones

Tutories TFG
Tutories de seguiment de les pràctiques
externes (ADE)
Acció tutorial individualitzada
Tutories de grup-classe

Cap a una presencialitat amb més valor

 

UManresa avança cap a un nou concepte de docència, on presencialitat i no presencialitat es reforcen mútuament i adquireixen un nou valor. La qualitat de l’ensenyament i la millora dels processos d’aprenentatge són a la base d’aquest canvi metodològic.

 

D’una banda, la presència física a l’aula pren sentit quan s’omple de reflexió, quan serveix per compartir amb els companys el treball individual o en grup realitzat prèviament fora de l’aula, quan  la interacció interpersonal aporta un element vivencial insubstituïble. D’altra banda, el treball remot i/o online és una manera d’introduir flexibilitat horària a la formació i evitar desplaçaments per realitzar tasques per a les quals no cal ser físicament a l’aula com la lectura, el treball individual o grupal o les lliçons magistrals que es poden fer a distància sense perdre gens d’eficàcia.

 

La pandèmia per CoViD-19 ha accelerat la implantació d’algunes mesures d’aquest model pedagògic, que s'anirà desplegant en els propers cursos.