Irina
Casado
Aijón

Categoria professorat: Associada.

Titulacions oficials: 
Doctorat en Antropologia Social i Cultural (UAB, 2016).
Màster Oficial en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia SiC (UAB, 2004).
Llicenciatura en en Antropologia Social i Cultural (UAB, 1999).
Llicenciatura en Història (UAB, 1997).

Recerca:
* Publicacions:
 - 9 Artícles científics en l'àmbit de l'antropologia.
 - 5 Llibres.
* 20 Treballs presentats a congressos nacionals.
* 3 Treballs presentats a congressos internacionals.

Docència: Cultura, societat i salut.

Experiència professional: Arxiu d’imatges al Consell Cultural de les Valls d’Àneu.