Jordi
Cantons
Palmitjavila

PERFIL (resum biogràfic)
Jordi Cantons Palmitjavila. Nascut el 20 d’agost de 1968 a Andorra la Vella és professor titular en el grau d’Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), màster en Antropologia Biològica per la UAB i màster en Microbiologia Avançada per la Universitat de Barcelona (UB).  És professor en els graus d’Educació Infantil i de Podologia de la UVic-UCC Campus Manresa. Ha estat professor associat a la UAB en els estudis de Biologia i Educació Infantil i Primària i professor col·laborador de la Universitat d’Andorra del Bàtxelor en Educació. S’ha especialitzat en els àmbits de recerca de la microbiologia, l’educació i la salut comunitària. Pertany al grup de recerca consolidat VIRBAP (Virus, Bbacteris i Protozous d’interès en salut pública, aigua i aliments) del departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB. Al grup de recerca en Experimentació i Aprenentage dels estudis d’Educació Infantil i del grup de recerca en Salut comunitària de la UViC-UCC Campus Manresa.  Ha publicat diversos articles en revistes científiques com Human Biology i American Journal of Human Biology. És coautor d’un diccionari enciclopèdic d’Antropologia Biològica. Actuament té en premsa un monogràfic a la revista Guix.

Dades generals
Centre/Facultat:
Facultat de Ciències Socials de Manresa.
Formació acadèmica: Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Antropologia Biològica per la UAB i màster en Microbiologia Avançada per la Universitat de Barcelona (UB). Suficiència investigadora en Antropologia Física.
Categoria laboral: Professor titular
Jornada laboral: Dedicació completa
Àrea de coneixement: Microbiologia
Dades de contacte.  Correu electrònic: jcantons@umanresa.cat

Docència
Experiència docent:
Llicenciatura en Biologia,  assignatura Biologia Humana Aplicada i Biologia Humana. Grau en Educació Infantil,  assignatura Infància, Salut i Alimentació. Diplomatura Magisteri, Cos Humà i Salut i Temes Bàsics en Ciències. Màster en Biologia Humana, assignatura Diversitat Molecular Humana i Aplicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. Bàtxelor en Ciències de l'Educació. Assignatura Ciència i Tecnologia. Universitat d'Andorra. Grau en Fisioteràpia, assignatura Fisiologia I.  Grau en Podologia, assignatura Biologia Cel·lular i Tissular i Microbiologia i Salut Pública. Grau en Educació Infantil, assignatures Societat, Ciència i Cultura; Infància, Salut i alimentació: Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil I i II i Naturalesa del coneixement científic i matemàtic. Fundació Universitària del Bages.

Recerca
Grups d’investigació:
Grup de Recerca en Experimentació i Aprenentatge. Facultat de Ciències Socials de Manresa, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Investigador principal: Gabriel Lemkow. Grup de recerca en Salut Comunitària. Facultat de Ciències Socials de Manresa, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Obradors. Grup de recerca VIRBAP Virus, Bacteris i Protozous d’interès en salut pública, aigua i aliments. Facultat de Biologia, departament de Microbiologia. Universitat de Barcelona. Investigadora principal: Dra. Rosa Gironès.

Línies d’investigació: Experimentació i aprenentatge. Microbiologia. Salut comunitària.

Projectes d’investigació
Nombre: 2
Desenvolupament i millora de les propostes de l’espai Lab 0_6: Centre de Descoberta, Recerca i Documentació per a l’educació científica en les primeres edats (UManresa-UVic-UCC). Grup de Recerca en Experimentació i Aprenentatge. Investigador principal: Gabriel Lemkow.

Detecció i determinació del mapa dactius de salut del Campus Manresa de la Uvic-UCC. Grups de recerca en Salut Comunitària. Coordinadora Dra. Núria Obradors.

Microbiologia de les aigües superficials del rius del Principat d’Andorra Grup de recerca VIRBAP de la Universitat de Barcelona. Dirigit per la Dra. Rosa Araujo i Dra. Maria José Prieto.

Publicacions
Nombre: 5
Cantons, J.  (2016). “L’avaluació: pistes per a una millora dels recursos”. Guix d’infantil. “Monogràfic sobre neuroeducació”, num. 86 (en premsa)

Lemkow-Tovias, G., Brugarolas, I., Cantons Palmitjavila, J. Carballo Marquez, A. I Mampel, S. (2016). “Lab 0_6: un espacio de ciència para la primera infància. Cuadernos de Pedagogía (en premsa).

Umbria, M.; Cantons, J.; Bruguera, C.; Minias, A.; de Duró, CB.; Catalano, G.; Santos, C.; Nogués, R.; Aluja, M.P.; (2014). Molecular polymorphism of the ABO blood group: A study in Poland, Spain, and Andorra. Am J Hum Biol. Jul;26(4):556-8.

Santos, C.; Abade, A.; Cantons, J.; Mayer, F. M.; Aluja, M. P.; Lima, M. (2005). Genetic Structure of Flores Island (Azores, Portugal) in the 19th Century and in the present day: Evidence from surname analysis. Hum Biol. Jun;77(3):317-41.

V.V.A.A. Dictionnaire d’anthropobiologie. Editions De Boeck Université. 2005.

Activitat congressual  
Nombre 6

Anna Carballo-Márquez; Gabriel Lemkow-Tovías; Jordi Cantons-Palmitjavila; Imma Brugarolas-Criach; Sílvia Mampel Alandete; Montserrat Pedreira Álvarez. “Lab 0-6, a neuroeducational space” – XII Jornades Educació Emocional, Universitat de Barcelona (març 2016)

Lemkow- Tovias, G., Carballo-Márquez, A., Cantons-Palmitjavila, J., Bosch-Jorba, C., Brugarolas Criach, I., Mampel Alandete, S. i Pedreira Álvarez, M. (2015). “Problem-solving strategies in an experimentation proposal addressed to 5 years old children”. EECERA 25th Conference (Barcelona)

Cantons, J.; Bruguera, C.; Álvarez, L.; Backes, Ch.; Nogués, R.M.; Aluja, M.P. (2007) Determinación de variantes moleculares del sistema ABO en dos poblaciones de la zona norte peninsular. Comunicación oral. XV Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física. Zaragoza. España.

Alvarez, L; Pratdesaba, R; Cantons, J; Nogués, R; Santos, C; Aluja., MP. (2007). Caracterización de la región hipervariable I del mtDNA en población zamorana: resultados preliminares. Comunicación oral. XV. Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física. Zaragoza. España.

Cantons, J.; Santos, C.; Giraldo, P.; Muñiz, E.; Backes, Ch.; Nogués, R.M.; Aluja, P. (2005). Détermination moléculaire des systèmes des groupes sanguins  ABO et Kell dans la population andorrane autochtone. Póster. XXVIIe Colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue française. Toulouse. Francia.

Aluja, P. ; Martí, C.; Cantons, J. Ercilla, M. G.; Caubet, E.  Borrás, M. A.; Nogués, R. (2001). Caracterización de la población aranesa a través del sistema  HLA.  Comunicación oral. XII Congreso de la Sociedad Española de Antropología Biológica. Barcelona. España.

Gestió en l’àmbit universitari
Càrrecs i encàrrecs de gestió

Actuals: Coordinador del Treball Final de Grau dels estudis del Grau d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de la UVic-UCC.

Experiència professional
Àmbits i funcions:
Co-coordinador de les Jornades Educatives del grau d’Educació Infantil de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UAB) (2012-2016). Tècnic en Salut Pública. Tècnic de la Regidoria de salut de l’Ajuntament de Sentmenat. Membre de l’Organització del XII Congrés de la Sociedad Española de Antropología Física. Juliol de 2001. Universitat Autònoma de Barcelona.  Membre de la Coordinació de les XIV i XIX Universitat d’estiu del Principat d’Andorra. Agosto de 1997 i del 2002.

Jordi Cantons Palmitjavila