Jordi
Conca
Matias

Categoria professorat : Titular

Titulacions oficials:
Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió (UdL, 2012)
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UAB, 1996)
Diplomat en Ciències Empresarials (UdG, 1994)

Càrrec de gestió: Direcció d'estudis d'Empresa

Docència: Eines TIC

Veure el currículum complet [>]

Jordi Conca Matías