L’alumnat de la UVic-UCC incrementa en un 150% les hores setmanals de connexió a les plataformes de docència virtual

La durada mitjana de connexió en hores setmanals a les plataformes de docència virtual per part de l’alumnat de la UVic-UCC, tant del campus Vic com del campus Manresa, s’ha incrementat un 150% durant el confinament. El nombre d’accessos a la plataforma Moodle o al campus virtual registra, actualment, una mitjana de 109.000 accessos setmanals, xifra que la setmana prèvia al confinament era de 71.000. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’anàlisi automàtica d’indicadors sobre formació en línia durant aquesta situació excepcional provocada per la crisi de la Covid-19 que duen a terme els vicerectorats acadèmics de les universitats catalanes i el col·lectiu UNEIX. Aquesta monitorització, en el cas de la UVic-UCC, es complementa amb les enquestes quinzenals a tot el professorat que, per tal de valorar qualitativament el funcionament de l’activitat acadèmica, realitzen el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i l’Àrea de Qualitat.

Entre d’altres, en aquestes enquestes s’hi analitzen les adaptacions realitzades en el pla de treball, la connexió de l’estudiantat des de la perspectiva del professorat, la càrrega de feina que s’ha assignat, la interacció i feedback a través de les activitats formatives, l’accés als continguts i l’avaluació i seguiment realitzat pel professorat. Pel que fa als indicadors recollits en el marc del sistema universitari català, tenen com a objectiu monitoritzar l’evolució dels processos formatius en línia i detectar noves necessitats en aquest temps d’excepcionalitat. Per fer-ho, realitzen una anàlisi automàtica de l’ús de les plataformes docents digitals a cada universitat i al sistema universitari català en general.

El conjunt de dades recollides tant per una via com per l’altra demostren, segons la vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC, Cristina Vaqué, “l’alt grau de compromís de l’estudiantat i del professorat amb les seves activitats acadèmiques, que mereix un reconeixement” perquè “només la seva implicació total ha permès que l’activitat docent a la UVic-UCC no solament hagi continuat al llarg d’aquest temps d’excepció, sinó que a més hagi augmentat substancialment”. Segons la vicerectora, els resultats derivats de l’anàlisi automàtica de les plataformes també posa de manifest que, a la UVic-UCC, “l’activitat acadèmica va continuar en funcionament des de les primeres setmanes de confinament, quan ja es va traslladar a les plataformes docents virtuals”.

13.000 nous materials docents en línia

De l’enquesta quinzenal de professorat se’n desprèn que el 61% de l’alumnat fa una connexió diària amb els seus docents. Aquesta alta activitat virtual de l’estudiantat també l’evidencia l’increment del nombre d’accessos i hores d’ús de la plataforma per part del professorat UVic-UCC. En aquesta línia, al llarg de les setmanes de confinament ha augmentat en 13.000 el nombre de materials docents penjats a les plataformes en línia, que se sumen als 70.000 que hi havia abans del salt a la docència virtual.

A l’enriquiment de les aules virtuals també hi han contribuït l’edició de vídeos per part del professorat (un 52% n’ha publicat), una compleció de les presentacions de continguts a través d’àudios o animacions (38%) i la compartició de lectures i materials docents preparats o seleccionats ad hoc per atendre el nou context d’aprenentatge en el 45% de les assignatures.

Increment de les activitats avaluadores

Pel que fa a l’activitat avaluadora, ambdues anàlisis posen de manifest la consolidació d’una avaluació continuada ja arrelada en la majoria de les titulacions UVic-UCC en format presencial que, malgrat tot, les darreres setmanes ha incrementat i ha diversificat la tipologia de proves. “En aquesta situació d’excepcionalitat, la diversificació del sistema avaluador que la Universitat ja tenia adquirida ha facilitat l’adaptació de la presencialitat a la virtualitat”, puntualitza Vaqué. Les proves avaluatives a través de les plataformes s’han doblat des de l’inici del confinament, passant d’una mitjana setmanal de 328 proves a una de 602.
Entre les activitats avaluadores, les que més han incrementat són els qüestionaris (16%) i el lliurament de tasques de naturalesa diversa (43%) com ara treballs, casos pràctics, anàlisi de lectures, edició de vídeos o resolució d’exercicis.

Feedback continuat

Una altra de les dades que desprenen les enquestes i anàlisis realitzades és el seguiment del professorat de l’activitat de l’estudiantat i del feedback corresponent. S’evidencia la continuïtat en les relacions amb el professorat des de la primera setmana de confinament. Les dades demostren que, de mitjana, el 38% d’aquest feedback s’ha realitzat en forma de retorns individuals o grupals segons el caràcter de l’activitat, un 35% a través del fòrum de l’aula virtual, el 34% a través de les videoconferències i seguiment en streaming de l’estudiantat i el 18% a partir d’exercicis resolts o pràctiques d’autocorrecció preparades ad hoc pel professorat.

L’alumnat de la UVic-UCC incrementa en un 150% les hores setmanals de connexió a les plataformes de docència virtual