Laura
Bozzo

Llicenciada en Humanitats. UPF
Màster en Història Política Contemporània. UPF
Postgrau en Gestió d'Empresa. University of the West of England (Regne Unit)

Laura Bozzo