Laura
Palacios

Tècnica Superior en Pròtesis Dentals
Especialista CAD-CAM a Avinent Implant System
Graduada en Arts i Disseny

Laura Palacios