Lluís
Blancafort
Masriera

Categoria professorat  Associat

Titulacions oficials: 
Màster en Metodologia de la Simulació (UVic-UCC, 2017)
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB, 2003)
Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (URL, 1995)

Docència: Gestió del comerç internacional i Cross cultural studies

Experiència professional: Consultor en internacionalització

Veure el currículum complet [>]

Lluís Blancafort Masriera