majors de 25 i 45 anys

MAJORS DE 25 ANYS

 

Podreu accedir als estudis universitaris si teniu superades les proves d'accés per a més grans de 25 anys.

 

Requisits:

 

- No tenir cap altra titulació acadèmica habilitant.

- Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.

 

Informació general, estructura i contingut de la prova per a majors de 25 anys [>]

 

 

MAJORS DE 45 ANYS

 

L'accés als nostres estudis, es farà una vegada superades les proves per a majors de 45 anys que organitzen les diferents universitats catalanes.

 

Requisits:

 

- No tenir cap altra titulació acadèmica habilitant

- Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.

 

Aquesta opció és compatible amb la de majors de 25 anys.

 

Informació general, estructura i contingut de la prova per a majors de 45 anys [>]

 

Només es podrà sol·licitar l'admissió a un únic estudi i centre determinat, i una sol·licitud per convocatòria.