Marc
Bernadich
Márquez

Doctor en Creació i Gestió d'Empreses.
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.
Màster en Creació i Gestió d'Empreses.
Responsable del Servei d'Emprenedoria d'UManresa
Coordinador del Treball Fi de Grau.
Professor d'Emprenedoria i Màrqueting.

 

Marc Bernadich Márquez