Marc
Bernadich
Márquez

Categoria professorat: Titular

Titulacions oficials:
Doctor en Creació i Gestió d'Empreses (UAB, 2015)
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UAB, 2005)

Recerca:
* Publicacions:
  -  1 Artícle científic en l'àmbit de l'Emprenedoria
  -  1 Capítol de llibre

Càrrec de gestió: Responsable d'emprenedoria del Campus Manresa i Coordinador de TFG

Docència: Iniciativa empresarial, Fonaments de màrqueting, Emprenedoria, Empresa familiar i Desenvolupament de Pimes

Experiència professional: Desenvolupament de capital patrimonial, personal i familiar. Conseller executiu del Bàsquet Manresa. Empresari. 

Veure currículum complet [>]

Marc Bernadich Márquez