Mario
Carballar
Ortega

Llicenciat en Ciències de l’activitat física i de l’esport

Secretari tècnic del Consell Esportiu del Bages