Mariona
Farrés
Tarafa

Infermera pediàtrica i instructora en simulació per l'Hospital Virtual Valdecilla i pel Programa de Simulació de Boston Children 's Hospital.

Vocal del Grup de Treball d'Infermeria de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del Pacient (SESSEP).

Secretaria del Grup de Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA), membre del Grup de Recerca Emergent GRISimula.