Marta
Barniol
Sanchez

Diplomada en Infermeria
Màster en Urgències hospitalàries