Meritxell
Cano
Autet

PERFIL (resum biogràfic)
Meritxell Cano Autet, nascuda a Vic l’any 1975,  és Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora en el grau d’Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manres de la UVic-UCC, on imparteix docència en les assignatures de Processos educatius i aprenentatge (0-6), Comunicació audiovisual i educació i Educació audiovisual i TIC. Participa en màsters, cursos d’extensió universitària i de formació contínua del professorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Deusto, Universitat de Lleida, Universitat d’Andorra i a la Universitat Rovira i Virgili. Coordina, organitza i imparteix formacions a diverses escoles del territori per implantar noves metodologies docents. Els seus principals àmbits de recerca i activitats formadores es centren en les temàtiques d’intel·ligències múltiples, creativitat i innovació, altes capacitats, treball cooperatiu i estratègies d’avaluació. 

Dades generals
Centre/Facultat:
Facultat de Ciències Socials de Manresa
Formació acadèmica: Doctora en Psicologia
Categoria laboral: Professora associada
Àrea de coneixement: Psicologia bàsica. Psicologia evolutiva i de l’educació
Dades de contacte.  Correu electrònic: mcano@umanresa.cat

Docència
Experiència docent:
2012-2016: Professora de l’assignatura Processos educatius i aprenentatge (0-6) en el Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Manresa. 2012-2016: Professora de l’assignatura Comunicació audiovisual i educació en el Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Manresa . 2015-2016: Professora de l’assignatura Educació audiovisual i TIC en el Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Manresa . 2008-2016: Professora en la temàtica d’Altes capacitats en el Màster en Necessitats Educatives Especials de la Universitat de Deusto. 2011-2016: Professora i coordinadora en cursos d’extensió universitària i formació contínua a la Universitat d’Andorra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Lleida en les temàtiques d’intel·ligències múltiples, creativitat i innovació a l’aula, altes capacitats, treball cooperatiu i avaluar per aprendre  . 2007-2008: Professora de l’assignatura Teories i models de l’aprenentatge escolar a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona  . 2004-2007: Professora de l’assignatura Psicologia de la instrucció a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Recerca
Línies d’investigació:
Intel·ligència, Intel·ligències múltiples, creativitat i altes capacitats
Projectes d’investigació
Nombre: 3
2006-2009: Membre del grup d’investigació Processos cognitius comunicatius complexes en situacions contextualitzades de la Universitat Autònoma de Barcelona sota la direcció de Càndid Genovard Rosselló
2005-2008: Col·laboració en el projecte d’investigació Processos mentals del docent en la gestió de la disciplina a l’aula de la Universitat Autònoma de Barcelona sota la direcció de Concepció Gotzens Busquets
2003-2004: Col·laboració en el projecte d’investigació Modelització de l’excepcionalitat intel·lectual adulta a la Universitat Autònoma de Barcelona sota la direcció d’Antoni Castelló Tarrida 

Publicacions
Nombre: 1
Castelló, A. y Cano, M. (2011). Inteligencia interpersonal: conceptos clave. Revista electrónica interuniversitària de formación del profesorado, 14 (3).

Activitat congressual  
Nombre: 3
Cano, M. y Casulleras, D. (2008). Configuración del alto rendimiento adulto a través del ciclo vital: indicadores biográficos.  En V Congreso Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro. Oviedo: Universidad de Oviedo

Badia, M., Cano, M. y Castelló, A. (2008). Perfil de expertitud docente en la gestión del comportamiento del alumnado en el aula. En el V Congreso Internacional de Psicología y Educación: los retos del futuro. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Cano. M., Casulleras, D. Y Castelló, A. (2007). University students’ preference for websites among other documents to solve acadèmic papers. En Roig, R., Mengual, S. y Pastor, F. (Ed.). En I Congreso Internacional Escuela y TIC. Alicante: Universidad de Alicante.

Experiència professional
Àmbits i funcions:

2010-2016: Formadora i assessora en centres educatius d’infantil, primària i secundària en la implantació i seguiment de noves metodologies docents.
2010-2016: Coordinadora i professora en cursos de formació del professorat organitzats per l’Associació de Mestres Rosa Sensat i el Moviment Educatiu del Maresme