Mestres d’escoles i alumnes d’Educació Infantil d’UManresa treballen conjuntament en la millora dels patis dels centres

Els estudis d’Educació Infantil d’UManresa han desenvolupat un nou projecte de col·laboració entre mestres de les escoles i les alumnes del grau. El projecte té com a finalitat introduir millores en els patis de les escoles. El treball s’ha desenvolupat en el marc del Grup de Treball d’espais exteriors, en el qual hi participen mestres en actiu i alumnes de l’assignatura de segon curs ‘Organització dels espais, temps i materials’. El projecte ha consistit a detectar les mancances dels patis en funció de les necessitats dels infants i fer propostes viables per a pal·liar-les.

Mestres d’escoles i alumnes d’Educació Infantil d’UManresa treballen conjuntament en la millora dels patis dels centres