Coneix la història de la Maria

Alumna del grau en Mestre d'Educació Infantil

La Maria estudia el grau en Educació Infantil d’UManresa. Sempre ha estat una persona curiosa. Li agrada fer-se preguntes sobre el que passa al seu voltant. I buscar-hi respostes.

 

A UManresa, aprèn com encomanar aquesta curiositat als més petits. Ha descobert que no és senzill: és una feina de molta RESPONSABILITAT que requereix una formació sòlida, molt RIGOR i una VOCACIÓ sincera.

 

A les aules d’UManresa, també ha descobert que la INNOVACIÓ DOCENT no és només un tema d’estudi és una manera d’entendre i practicar l’educació.

COM SÓN ELS I LES MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL?

 

Els estudiants del grau en Educació Infantil comparteixen alguns valors i interessos que els són molt útils per aprofitar al màxim la formació i esdevenir professionals competents apassionats per la seva feina.

Trets de personalitat

• Iniciativa
• Responsabilitat
• Compromís social
• Voluntat d’aprenentatge constant
• Actitud participativa i col·laborativa
• Capacitat de treball en equip
• Dots de comunicació
• Capacitat organitzativa

Interessos

• Per la cura i l’atenció als infants
• Per les relacions humanes
• Per la comunicació interpersonal
• Per la innovació

PER QUÈ ESTUDIAR EL GRAU EN MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL D’UMANRESA ÉS DIFERENT?

Equip docent enfocat a la innovació en didàctica de la ciència i a l’acostament de la cultura científica a la primera infància.
Professorat amb llarga trajectòria professional.
El 95,8% dels graduats en Magisteri d’Educació Infantil d’UManresa treballa al cap de dos anys de titular-se, la majoria en feines estables i relacionades amb els estudis cursats.
Els estudis adopten un enfocament integrador dels diferents contextos educatius, sigui dins o fora de l’aula.
Activitats formatives que conviden els alumnes a posar en pràctica els seus aprenentatges en contextos reals i amb impactes positius en l’entorn social.
Integració entre teoria i pràctica al llarg de tot el procés formatiu. Selecció dels centres de pràctiques amb criteris d’excel·lència.

CONEIXES EL LAB 0_6?

 

Els alumnes del grau de Mestre en Educació Infantil realitzen activitats pràctiques al Lab 0-6, un centre d’experimentació en ciència per a infants de 0 a 6 anys. L’objectiu d’aquestes activitats és facilitar la incorporació dels coneixements, habilitats i actituds necessàries per desvetllar la curiositat científica i la vocació d’experimentació a les primeres edats.

 

El Lab 0-6 està ubicat a les mateixes instal·lacions de la universitat i, anualment, rep la visita de més de 7.000 infants. Per les seves dimensions i el seu enfocament orientat tant a l’activitat amb infants com a la recerca pedagògica, és un equipament únic en el sistema universitari de l’Estat Espanyol.

 

Lab 06
Lab 06
Lab 06
Lab 06
Lab 06

VULL MÉS INFORMACIÓ DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL D’UMANRESA

contacta ara