Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient
Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

 

 

La càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient té OBJECTIUS a diferents nivells:

>> ESTRATÈGICS

>> DE DOCÈNCIA I FORMACIÓ

>> DE RECERCA I INNOVACIÓ

>> DE CONSULTORIA

>> D'INTERNACIONALITZACIÓ

 

 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

E.1. Interaccionar amb els Grups de Recerca i Càtedres del conjunt de la UVic-UCC  per promoure sinèrgies entre investigadors per dirigir els objectius científics de la càtedra.

E.2. Col·laborar amb els professionals sanitaris de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària, i de salut publica del territori.

E.3. Promoure la participació conjunta en projectes de recerca de la càtedra amb les diferents estructures de recerca de la UVic-UCC (grups de recerca, altres càtedres, centres de recerca, facultats) aprofitant les sinèrgies que es puguin establir per contribuir a l’assoliment dels objectius científics de la càtedra.

E.4. Identificar reptes científics comuns amb els professionals sanitaris de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària i de salut pública del territori a fi de poder definir projectes col·laboratius conjuntament.

E.5. Col·laborar amb les altres estructures de recerca de la universitat (grups de recerca, càtedres, centres de recerca, facultats) en el desenvolupament d’activitats de divulgació científica.

E.6. Establir un mecanisme de coordinació de la càtedra amb els agents i representants socials per a la recerca i la prevenció d’esdeveniments adversos en l’entorn territorial de la UVic-UCC. 

 

OBJECTIUS DE DOCÈNCIA I FORMACIÓ

F.1. Integrar la seguretat del pacient i la simulació com a elements clau en la formació en les Ciències de la Salut (tant en programes específics com de manera transversal).

 

F.1.1. Objectiu per a la Formació Pregrau:

F.1.1.1. Integrar la formació en seguretat del pacient, posant en valor les tècniques de simulació en l’aprenentatge pregrau.

F.1.1.2. Assessorar les tres Facultats de salut (FCSM, FCSB, FM) en l’acreditació de competències professionals (ACOES Avaluacions Clíniques Objectives Estructurades (ACOEs)) de les ciències de la salut.

  • Mitjançant conveni amb la Direcció general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, assumint com a encàrrec de gestió, la competència de l’acreditació de les professions sanitàries a la UVic-UCC.

 

F.1.2. Objectiu per a la Formació Postgrau:

F.1.2.1. Integrar la formació en seguretat del pacient, posant en valor les tècniques de simulació en tot l’aprenentatge postgraduat.

 

F.1.3. Objectiu per a la Formació continuada (SIMDAYS i altres):

F.1.3.1. Donar resposta amb programes formatius, tallers i tècniques de simulació, a les necessitats identificades al sector salut i social.

 

F.1.4. Objectiu per als Cicles Formatius:

F.1.4.1. Dissenyar Laboratoris de simulació en els cicles formatius (FP amb pràctiques en empreses): auxiliars de clínica, tècnics radiòlegs...

  • Mitjançant conveni amb el Departament d’Ensenyament.

 

F.2. Formar la ciutadania en la prevenció d’esdeveniments adversos per facilitar l’apoderament.

 

OBJECTIUS DE RECERCA I INNOVACIÓ

R.1. Avançar en el camp de la recerca i innovació en aspectes relacionats amb la seguretat del pacient

R.2. Avançar en el camp de la recerca i innovació en aspectes relacionats amb la metodologia de la simulació.

R.3. Aprofundir en la utilització de la tecnologia per a un millor aprenentatge en salut.

R.4. Promoure la formació en el grau i postgrau (etapa predoctoral i postdoctoral) en metodologia de la recerca i en epidemiologia dels esdeveniments adversos.

 

OBJECTIUS DE CONSULTORIA

C.1. Donar suport tant a organitzacions públiques com privades a Catalunya, Espanya, i a nivell internacional, per al disseny, implementació, i avaluació de serveis i programes, amb projectes de seguretat dels pacients i simulació, que incloguin avaluació de context, disseny i planificació, accions docents, de suport al lideratge, seguiment de la implementació, avaluació de resultats quantitatius i qualitatius.

 

OBJECTIUS D'INTERNACIONALITZACIÓ

I.1. Fomentar la internacionalització de la càtedra mitjançant la relació amb altres organitzacions internacionals.

I.2. Promoure el reconeixement mutu acadèmic d’altres universitats internacionals.

I.3. Elaborar i implantar programes de formació que donin resposta a les necessitats formatives d’altres països (per exemple Cuba o Chile).

I.4. Realitzar jornades d’àmbit nacional i internacional a la UVic-UCC en seguretat del pacient i metodologia de la simulació.