organització acadèmica

Direcció dels estudis de Grau en Educació Infantil
Dra. Montserrat Pedreira i Álvarez
mpedreira@umanresa.cat

 

Coordinador del Grau
Sílvia Mampel i Alandete
smampel@umanresa.cat

 

Coordinadora de pràctiques
Dolors Vázquez Carrasco
dvazquez@umanresa.cat

 

Coordinadora Treball Fi de Grau
Ester Teixidó Compañó
eteixido@umanresa.cat

 

Responsable de recerca i intercanvis
Dr. Gabriel Lemkow Tovias
glemkow@umanresa.cat  

 

Secretari dels estudis
Ricard Giménez Martín
rgimenez@umanresa.cat