organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
CARLOTA RIERA I CLARET
criera@umanresa.cat

 

Direcció dels Estudis d'Infermeria
CARME VALIENTE I BALLESTEROS
cvaliente@umanresa.cat

 

Coordinadora de GRAU
NÚRIA OBRADORS I RIAL
nobradors@umanresa.cat

 

Coordinadora General de Pràctiques
MONTSERRAT VILA I GANGOLELLS
mvila@umanresa.cat

 

Suport a les coordinacions
MONTSERRAT SURIÑACH PÉREZ
msurinach@umanresa.cat

 

Coordinadora de TFG
ESTER COLILLAS MALET
ecolillas@umanresa.cat

 

Secretaria d'estudis d'Infermeria
MERCÈ CASTRO I COLLDEFORNS
mcastro@umanresa.cat