organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut
Dra. MIREIA TORRALBA I ROSSELLÓ
mtorralba@umanresa.cat

 

Coordinació de grau

SANDRA ESPINO DATSIRA
sespino@umanresa.cat

 

Coordinació de Practicum
NÚRIA ORIOL I PEREGRINA
noriol@umanresa.cat

 

Secretaria dels Estudis de Logopèdia 
ESTHER FERNÁNDEZ CLARET
efernandez@umanresa.cat