organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut
Dra. MIREIA TORRALBA I ROSELLÓ
mtorralba@umanresa.cat

 

Directora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
ALICIA AGUILAR MARTÍNEZ
aaguilarmart@uoc.edu

 

Direcció acadèmica
SANDRA ESPINO DATSIRA
sespino@umanresa.cat

 

ALFONSO IGUALADA PÉREZ
aigualada@uoc.edu

 

Coordinació de les Sessions Presencials
NÚRIA ORIOL I PEREGRINA
noriol@umanresa.cat

 

Coordinació de Pràcticum
ARIADNA CABEROL SALLES
acaberol@umanresa.cat

 

Secretaria dels Estudis de Logopèdia 
ESTHER FERNÁNDEZ CLARET
efernandez@umanresa.cat