organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut
CARLOTA RIERA I CLARET
criera@umanresa.cat

 

Directora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
ALICIA AGUILAR MARTÍNEZ
aaguilarmart@uoc.edu

 

Direcció acadèmica
MIREIA TORRALBA I ROSELLÓ
mtorralba@umanresa.cat

 

ALFONSO IGUALADA PÉREZ
aigualada@uoc.edu

 

Coordinació de Pràcticum
NÚRIA ORIOL I PEREGRINA
noriol@umanresa.cat

 

Secretaria dels Estudis de Logopèdia 
ESTHER FERNÁNDEZ CLARET
efernandez@umanresa.cat