organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut
Dra. MIREIA TORRALBA I ROSSELLÓ
mtorralba@umanresa.cat

 

Direcció dels Estudis de Fisioteràpia
GONZALO LORZA BLASCO
glorza@umanresa.cat

 

Coordinador de Màster
CARLES MUNNÉ RODRÍGUEZ
cmunne@umanresa.cat

 

Coordinador del TFM
CARLES MUNNÉ RODRÍGUEZ
cmunne@umanresa.cat