Orientació universitària per a alumnes del CFGS d'Administració i Finances

Veniu vosaltres

Càpsules formatives d'empresa i finances.


Venim nosaltres

 

1. SIMULACIÓ DEL PROCÉS COMPTABLE
La finalitat de la simulació és aproximar als estudiants la realització del cicle comptable complert mitjançant el suport del programa informàtic Sage 200C (SAGE MURANO). El taller estarà adaptat a les necessitats i nivells dels estudiants.
Contingut: Preparació /configuració del programa a les necessitats del cas, entrada de la informació comptable. obtenció d’informació de síntesi (diaris, balanços, resultats...) i comentari i interpretació.
Durada:
*2h nivell 1 (alumnes de 1r)
*3h nivell 2 (alumnes de 2n)

 

2. ELEVATOR PITCH – Com comunicar eficaçment en pocs minuts
L’objectiu de la sessió és adquirir diverses habilitats comunicatives relacionades amb la presentació i defensa d’una idea o projecte.
Durada: *2h

 

3. SIMULACIÓ HABILITATS DIRECTIVES
Introducció: explicant la metodologia de simulació utilitzada.
Gestionar la informació i la comunicació davant una crisi empresarial espontània: una contaminació alimentària de clients en una empresa lletera.
A partir d’un cas real, es farà una simulació directiva de la presa decisions i l’execució de les accions davant el fet ocorregut. La improvisació jugarà un paper determinant i es posarà a prova la capacitat de reacció dels participants.
Durada: *2h

 

4. EMPRESA I ECONOMIA: D'INDITEX A BANKIA. UN VIATGE EL COSTAT FOSC DE L'ECONOMIA
Analitzar i diferenciar dos models productius diferents: un exemple de l'economia real (sector tèxtil) i un exemple de l'economia financera (entitat bancària).
A partir dels balanços de les 2 empreses, fer una anàlisi bàsica (fons de maniobra, ràtio de liquiditat, endeutament...) que mostri les grans diferències existents. Discutir, a continuació, el perquè d'aquestes diferències.
Durada: *1h

 

5. IDENTITAT DIGITAL (el NOSALTRES del món 2.0)
Conscienciar-nos de la importància de la Identitat Digital.
El que diem i posem a les xarxes, queda a les xarxes i és consultable per qualsevol persona. Ens pot ajudar o dificultar els nostres objectius com pot ser la recerca de feina o muntar una empresa.
Com volem ser coneguts? Quina primera impressió volem donar?
Durada: *1h

Formulari d'inscripció