Oriol
Rifer
Campoy

Mestre d’educació física, des del 2009.

Llicenciat en Psicopedagogia.

Director i monitor d’Activitats de Lleure infantil i juvenil.

Professor, psicopedagog i orientador laboral.

Oriol Rifer Campoy