Podologia i Fisioteràpia

Pla d'estudis

1r curs

 

Semestre

Assignatures Podologia

ECTS

Assignatures Fisioteràpia

ECTS

1r

 

 

 

 

 

 Anatomia sistèmica

6

 

 

 Psicologia

6

 

 

 Histologia

6

 

 

 Bioquímica i biofísica

6

 

 

 English for Health Sciences

6

 

 

 Bioestadística i sistemes de la informació (en horari de tarda)

6

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

 Anatomia de les extremitats inferiors

6

 

 

 Fisiologia

6

 

 

 Microbiologia

6

 

 

 Podologia general

6

 

 

 Fonaments en ortopodologia

3

 

 

 Quiropodologia I

3

 

 

 Podologia preventiva i salut pública (en horari de tarda)

6

 

 

 

 

2n curs

 

Semestre

Assignatures Podologia

ECTS

Assignatures Fisioteràpia

ECTS

 

1r

 

 

 

 Ètica i legislació

6

 Cultura, societat i salut

6

 Fisiopatologia

6

 Fonaments de la fisioteràpia

6

 Patologia podològica I

6

 

 

 Farmacologia general

6

 

 

 

2n

 

 

 

 Terapèutica farmacològica

6

 Valoració i diagnòstic I

3

 Biomecànica

6

 Fisioteràpia en neurologia I

6

 Tècniques i procediments en ortopodologia

6

 Pràcticum I

6

 Quiropodologia II

6

 

 

 

 

3r curs

 

Semestre

Assignatures Podologia

ECTS

Assignatures Fisioteràpia

ECTS

1r

 

 

 

 Podologia pediàtrica

6

 Fisioteràpia del SME I

6

 Patologia podològica II

3

 Valoració i diagnòstic II

6

 Radiodiagnòstic

3

 

 

 Cirurgia podològica I

6

 

 

 Ortopodologia aplicada

6

 

 

 Pràcticum I

6

 

 

2n

 

 

 Podologia esportiva

6

 Fisioteràpia del SME II

9

 Biomecànica aplicada

6

 

 

 Cirurgia podològica II

3

 

 

 Dermatologia

3

 

 

 Pràcticum II

6

 

 

 Podologia física (convalidació)

 6

 

 

 

 

4t curs

 

Semestre

Assignatures Podologia

ECTS

Assignatures Fisioteràpia

ECTS

 

1r

 

 

 

 Ortopodologia clínica

6

 Fisioteràpia del SME III

6

 Gestió i qualitat assistencial

6

 

 

 Optativa I

6

 

 

 Pràcticum III

12

 

 

 

2n

 

 

 

 

 Cirurgia podològica MIS

6

 Pràcticum II

6

 Optativa II

6

 

 

 Optativa III

6

 

 

 Pràcticum IV

6

 

 

 Treball de final de grau

6

 

 

 

GRADUAT EN PODOLOGIA

per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

 

 

5è curs

 

Semestre

Assignatures Podologia

ECTS

Assignatures Fisioteràpia

ECTS

 

1r

 

 

 

 

 

 Fisioteràpia cardiorespiratòria

6

 

 

 Fisioteràpia en geriatria

6

 

 

 Fisioteràpia en neurologia II

6

 

 

 Pràcticum III

6

 

2n

 

 

 

 

 

 

 Fisioteràpia del SME IV

6

 

 

 Fisioteràpia en pediatria

6

 

 

 Fisioteràpia comunitària

6

 

 

 Elaboració de projectes

6

 

 

 Pràcticum IV

12

 

 

6è curs

 

Semestre

Assignatures Podologia

ECTS

Assignatures Fisioteràpia

ECTS

 

1r

 

 

 

 

 Atenció clínica integral

6

 

 

 Pràcticum V

12

 

 

 Treball de final de grau

6

 

GRADUAT EN FISIOTERÀPIA

per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya