pla d'estudis de Podologia semipresencial

titulació de grau en Podologia per la UVic-UCC

Podologia - 1r curs

 

Anatomía Sistémica (FB) 6 ECTS
Psicología - Comunicació Terapéutica (FB) 6 ECTS
English for Health (FB) 6 ECTS
Histología Humana (FB) 6 ECTS
Bioquímica - Biofísica (FB) 6 ECTS

 

Fisiología (FB) 6 ECTS
Podología General (OB) 6 ECTS
Anatomía de las EEII (FB) 6 ECTS
Microbiología (FB) 6 ECTS
Fundamentos en Ortopodología (OB) 3 ECTS
Quiropodología I (OB) 3 ECTS

 

Podologia - 2º curs

 

Ética y Legislación Profesional (OB) 6 ECTS
Fisiopatología (FB) 6 ECTS
Bioestadística y Sistemas de Información (FB) 6 ECTS
Patología Podológica I (OB) 6 ECTS
Farmacología General (FB) 6 ECTS

 

Biomecánica (FB) 6 ECTS
Terapéutica Farmacológica (OB) 6 ECTS
Técnicas y Procedimientos en Ortopodología (FB) 6 ECTS
Quiropodología II (FB) 6 ECTS
Podología Preventiva y Salud Pública (OB) 6 ECTS

 

Podologia - 3r curs

 

Prácticum I (PE) 6 ECTS
Podología Pediátrica (OB) 6 ECTS
Radiodiagnóstico (OB) 3 ECTS
Cirugía Podológica I (OB) 6 ECTS
Ortopodología Aplicada (OB) 6 ECTS
Patología Podológica II (OB) 3 ECTS

 

Podología Física  (OB) 6 ECTS
Podología Deportiva  (OB) 6 ECTS
Cirugía Podológica II (OB) 3 ECTS
Biomecánica Aplicada (OB) 6 ECTS
Prácticum II (PE) 6 ECTS
Dermatología  (OB) 3 ECTS

 

Podologia - 4t curs

 

TFG (TFG) 6 ECTS
Prácticum III (PE) 12 ECTS
Gestión y Calidad Asistencial (OB) 6 ECTS
Ortopodología Clínica (OB) 6 ECTS
Optativas (OP) 6 ECTS
   

 

Prácticum IV (PE) 6 ECTS
Cirugía Podológica MIS (OB) 6 ECTS
Optativas (OP) 12 ECTS