pla d'estudis CFGS Pròtesis Dentals

Tècnic superior en pròtesis dentals

El Cicle Formatiu de Tècnic en Pròtesis Dentals té una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Pròtesis dentals – 1r curs

Laboratori de pròtesis dentals – 66 h.

Disseny funcional de pròtesi – 132 h.

Pròtesis completes – 165 h.

Aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals – 132 h.

Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina i mixta – 165 h.

Formació i orientació laboral – 99 h.

Empresa i iniciativa emprenedora – 66 h.

Formació en centres de treball *

Pròtesis dentals – 2n curs

Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesi fixa​ – 143 h.

Restauracions i recobriments estètics – 103 h.

Pròtesi sobre implants – 165 h.

Projecte de pròtesis dentals – 66 h.

Formació en centres de treball * - Mòdul professional dual

*El mòdul professional de formació en centres de treball, s’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb un laboratori dental, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.

 

 

Documents

Reial Decret 1687/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Pròtesis Dentals i es fixen els seus ensenyaments mínims