Postgrau en Atenció domiciliària, integral i integrada a persones al final de la vida

Descarrega el programa

 

El Postgrau en Atenció domiciliària, integral i integrada a persones al final de la vida se centra en el domicili com a marc assistencial, on diferents professionals es troben amb la responsabilitat ineludible de donar resposta a unes necessitats de forma integrada i coordinada. El programa té un enfocament pràctic i transdisciplinari i compta amb una metodologia docent basada en l'anàlisi de les necessitats de malalt-família (HEXCOM) per poder oferir una intervenció eficient. 

 

El postgrau, únic a tot l'Estat en la seva especialitat, recull tant els principals temes emergents que envolten l’atenció domiciliària en final de vida, com la complexitat, la planificació anticipada de decisions, el desig d’anticipar la mort, el Programa NECPAL, el final de vida en el pacient pediàtric, l’autocura dels professionals i la cura dels equips, etc.

 

Adreçat a: Professionals de la salut, psicologia i treball social que treballin o vulguin treballar en atenció domiciliària en final de vida (medicina, infermeria, treball social, psicologia, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.)

 

Durada: Setembre 2018- Juny 2019

 

Modalitat: Presencial

 

Horari: Divendres, de 15 a 20 h i Dissabtes, de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

 

Lloc: Barcelona

 

Acreditació: Postgrau en atenció domiciliària, integral i integrada a persones al final de la vida, expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

 

 

més informació i contacte

Centre Internacional de Formació Contínua
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat

 

El Centre Internacional de Formació Contínua de la UManresa es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En aquest cas es comunicarà als participants per tal de procedir a efectuar el retorn del pagament.
 
atenció domiciliaria

Sol·licita informació sobre l'edició 2019/2020

* indicates required
·El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària del Bages (UManresa).
· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries d'UManresa.
· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.
· No es comunicaran a cap persona, entitat o organització aliena a la Fundació Universitària del Bages (UManresa).
· En qualsevol moment podrà exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-s’hi.
· Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a política de protecció de dades.