Pràctiques al grau de Podologia semipresencial

El pràcticum és fonamental per a la formació dels estudiants del grau de Podologia, ja que els aproxima als diferents àmbits d'intervenció propis de la podologia. La realització de pràctiques externes els permet observar diferents models d'intervenció, conèixer diferents professionals i diferents processos terapèutics en un context de realitat clínica. Les pràctiques clíniques culminen una seqüència d'aprenentatge pràctic que s'inicia al primer curs i evoluciona d'acord amb els coneixements teoricopràctics que es van desenvolupant en les diferents matèries impartides. En la modalitat semipresencial les estades de pràctiques es faran en format 100% presencial a les diferents clíniques.

 

Els objectius generals del pràcticum permeten a l'estudiant:

- Conèixer les característiques específiques de la feina del podòleg als diferents àmbits d'actuació.

- Analitzar els elements que defineixen la dinàmica podològica, com els recursos utilitzats o les condicions que influeixen en la intervenció podològica.

- Planificar i desenvolupar activitats pròpies de la pràctica podològica d'acord amb els tutors.

- Reflexionar de forma sistemàtica, fent una crítica constructiva de la seva pròpia actuació.

- Oferir a l'alumne la possibilitat de treballar en contextos multidisciplinaris i observar les dinàmiques professionals i el treball en equip en diferents centres.

 

Al grau de Podologia de UManresa (UVic-UCC), la formació pràctica de l'estudiant es considera molt important, ja que es tracta d'una titulació de l'àmbit de la salut on cal assegurar l'adquisició de coneixements, actituds i habilitats que capacitin per exercir la tasca terapèutica. Als estudis de Podologia d'UManresa s'ofereixen els 30 crèdits ECTS de pràctiques clíniques tal com són designats per l'ordre CIN (Ordre CIN / 728/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per verificar els títols universitaris oficials que habilitin per exercir la professió de podòleg) i es fan pràctiques presencials en totes les assignatures específiques d'exploració i tractament quiropodològic, ortopodològic, quirúrgic... Els continguts pràctics de les assignatures es realitzen en diverses estades durant el semestre a la Clínica Universitària, complex docent assistencial que ha estat dissenyat per a garantir l'adquisició de les habilitats tècniques de la podologia.

 

La matèria de pràctiques externes s'estructura a partir de quatre assignatures (Pràcticum I, 6 ects; Pràcticum II, 6 ects; Pràcticum III, 12 ects i pràcticum IV, 6 ects). Aquestes assignatures estan planificades al tercer i el quart curs, moment en el qual l'alumne ja té un coneixement mínim de l'atenció podològica.

 

Els pràcticums I, II, III i IV es realitzen a la Clínica Universitària (CU +) i en diferents clíniques podològiques amb diferents tipologies de pràctiques: quiropodologia, cirurgia, exploració-ortopodologia i peu diabètic.

 

Entre els quatre pràcticums l'alumne realitza diferents estances amb un percentatge obligatori de pràctiques a la CU +. Cada 6 crèdits ECTS de pràctiques suposen 100 hores d'assistència al centre realitzant-les durant el període lectiu de l'assignatura. Els quatre pràcticums són completament presencials.

 

Tot això suposa una càrrega de 30 ECTS que possibilita una sòlida experiència formativa pràctica.